Департамент житлово-комунального господарства та

енергоефективності 

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000 
тел. (0542) 61-10-78
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15; 

п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

 

 

ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Враховуючи практичні аспекти реалізації підприємствами теплопостачання нормативно-правових актів з питань формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, а також питання, які надходять до Мінрегіону від органів місцевого самоврядування, Міністерство розвитку громадтатериторійУкраїни роз’яснює. Відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житловокомунальні послуги» (далі - Закон) комунальними послугами є, зокрема, послугизпостачаннятепловоїенергії,постачаннягарячоїводи. Відповідно до частини шостої статті 21 та частини четвертої статті 22 Закону послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води надаються згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що затверджуються КабінетомМіністрівУкраїни,якщоіншенепередбаченозаконом. Ціна послуги є однією із істотних умов договору про надання житловокомунальноїпослуги(частинатретястатті12Закону). Отже,перехід нанові договорипро наданняпослуг зпостачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідно до вимог Закону може здійснюватися за наявності у виконавця відповідної комунальної послуги тарифів на ці комунальні послуги (передбачені статтею 5 Закону), які встановлені уповноваженими органами після введення в дію Закону, тобто, після01.05.2019. Вказані тарифи мають бути розраховані виконавцем комунальної послуги відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її МІНРЕГІОН Ì0001681102gÎ №7/10.1/7720-20 від 13.05.2020

2 виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (у редакції постанови Кабінету МіністрівУкраїнивід03.04.2019№291)(далі-Порядок). Завимогамипункту11Порядкузметоюзабезпеченнявідшкодуваннявсіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та їх структури здійснюється уповноваженим органом кожного року (до початку опалювальногоперіоду)зазаявоюліцензіата(суб’єктагосподарювання). Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води суб’єкт господарювання подає щороку до 1 червня (крім суб’єктів господарювання, що вперше встановлюють тарифи) уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність/надає комунальні послуги, у паперовій та електронній формі заяву і розрахунки тарифів на планований період за встановленими такими органами формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами(пункти57-58,96-97Порядку). У розумінні пункту 5 Порядку, планований період - період тривалістю 12 місяців, на який формуються та встановлюються тарифи (з 1 жовтня до 30 вересня, а для суб’єктів господарювання, що вперше встановлюють тарифи, іншийперіод,узгодженийзуповноваженимиорганами,тривалістю12місяців). Наголошуємо, що наразі суб’єктами господарювання здійснюється повний перегляд тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, а також їх структури,анекоригуванняокремихскладовихдіючихтарифів. Водночас зазначаємо, що диференціація тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за категоріями споживачів може здійснюватись виключно за наявності економічних умов (підстав) для такої диференціації (наприклад, різна ціна палива для відповідних категорій споживачів, застосування механізму формування тарифів на теплову енергію та її виробництво відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання»). Формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги здійснюється на основі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов’язаних із виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням відповідних комунальнихпослуг. Звертаємо увагу, що згідно з положеннями пункту 59 Порядку вартістю послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортуваннятапостачаннятепловоїенергії. МІНРЕГІОН Ì0001681102gÎ №7/10.1/7720-20 від 13.05.2020

3 Таким чином, розрахунок окремого тарифу на послугу з постачання тепловоїенергіїнаразінездійснюється. Тариф на послугу з постачання теплової енергії встановлюється уповноваженим органом для відповідного виконавця послуги у розмірі тарифу натепловуенергію(грн/Гал)зурахуваннямподаткунадоданувартість. При цьому з огляду на вимоги законодавства, зокрема, статті 9 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», слід зазначити, що виконавцем послуги з постачання теплової енергії не визначається тариф на послугу з постачання теплової енергії з розрахунку на 1 кв. метр опалюваної площі (1 куб. метр опалюваного об'єму) для будинків,уякихвідсутнізасобиоблікутепловоїенергії. Згідно з частиною другою статті 9 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» до встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до вимог частини другої статті 3 цього Закону обсяг споживання теплової енергії визначається за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря. Механізм здійснення такого коригування норми визначено пунктом 21 Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорівпронаданняпослугизпостачаннятепловоїенергії».

Щодо розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортуваннятапостачання Пунктом 15 Порядку передбачено, що формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, що складаються у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, технікоекономічних розрахунків, кошторисів, а також витрат і втрат, визначених відповідно до методик (порядків), затверджених у встановленому порядку, з урахуванням ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), цін на матеріальніресурситапослугиупланованомуперіоді. Відповідно до пункту 46 Порядку тарифи на теплову енергію визначаютьсяяксуматарифівна: виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних тепловихпунктів; МІНРЕГІОН Ì0001681102gÎ №7/10.1/7720-20 від 13.05.2020

4 виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів; виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів; виробництво теплової енергії та її постачання у будинках, обладнаних системоюавтономногоопалення. Враховуючи вимоги чинного законодавства, Порядок передбачив особливості розрахунку тарифів на виробництво, транспортування та постачаннятепловоїенергії,зокрема: тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії розраховуються ліцензіатами в розрізі територіальних громад (у разі провадження ліцензованої діяльності у декількох територіальних громадах) та встановлюються уповноваженими органами кожної територіальної громади, в межах якої ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, окремо для кожного виду ліцензованої діяльності, який провадить (має намір провадити) ліцензіат (за виключенням суб’єктів господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад). Витрати формуються за кожним видом ліцензованої діяльності у межах відповідноїтериторіальноїгромади.(пункт6,пункт32Порядку); тарифи на виробництво теплової енергії формуються в цілому по підприємству, а у разі виробництва теплової енергії за допомогою систем автономного опалення - окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаногосистемоюавтономногоопалення(п.33Порядку); тарифинатранспортуваннятепловоїенергіїформуються: з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів,щоперебуваютьувласностіта/абокористуванніліцензіата; без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів (у разі їх відсутності або якщо вони не перебувають у власності/користуванніліцензіата)(пункт37Порядку); тарифинапостачаннятепловоїенергіїформуються: з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, що перебувають у власності та/або користуванні ліцензіата (враховуючичастинувитратнанаданняпослугзпостачаннятепловоїенергії); без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів (у разі їх відсутності або якщо вони не перебувають у власності/користуванніліцензіата). У разі виробництва теплової енергії за допомогою систем автономного опалення, тарифи на її постачання формуються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення (пункт41Порядку); МІНРЕГІОН Ì0001681102gÎ №7/10.1/7720-20 від 13.05.2020

5 тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання тепловоїенергіїнатакихсистемах,атакожрентабельностіліцензіата. Звертаємо увагу, що за вимогами пункт 39 Порядку витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах (у тому числі понаднормативних втрат) включаються до тарифів на транспортування тепловоїенергії. Включення до складу тарифів на транспортування теплової енергії понаднормативних втрат здійснюється уповноваженим органом за умови передбачення ліцензіатом у інвестиційній програмі заходів, пов’язаних із зниженням фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах, на суму, що еквівалентнавартостіпонаднормативнихвтрат. Заходи щодо зменшення відповідних втрат теплової енергії у мережах здійснюються за рахунок складової частини прибутку, що передбачається для здійсненнянеобхіднихінвестиційдляпровадженняліцензованоїдіяльності. Кошти, отримані для зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, використовуються ліцензіатом (суб’єктом господарювання) виключно зацільовимпризначенням(пункт12Порядку). Водночас слід зазначити, що за вимогами частини четвертої статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» органи місцевого самоврядування під час встановлення державних регульованих цін на товари до складу таких цінобов’язкововключаютьрозмірїхінвестиційноїскладовоїчастини. Планування інвестиційної складової здійснюється з урахуванням заходів, передбачених інвестиційною програмою ліцензіата (суб’єкта господарювання), затвердженою згідно з його установчими документами і погодженою уповноваженимиорганамивустановленомупорядку. У разі коли ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності (чи надає комунальні послуги) у межах кількох територіальних громад, інвестиційна програма розробляється для кожної територіальноїгромадиокремо.

Щодо формування витрат на оплату праці підприємствами теплопостачання Відповідно до вимог пунктів 21, 71 Порядку до складу витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання, а також послуг з постачання гарячої води включаються прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам (персоналу), що безпосередньо залучені до технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальнихпослуг)відповіднодо ЗаконуУкраїни «Прооплатупраці»: основназаробітнаплата, додатковазаробітнаплата, МІНРЕГІОН Ì0001681102gÎ №7/10.1/7720-20 від 13.05.2020

6 іншізаохочувальнітакомпенсаційнівиплати. Планування витрат на оплату праці для включення їх до складу тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, якщо ліцензіат перебуває у сфері дії сторін таких угод, та колективного договоруліцензіата. Якщо рівень середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості адміністративнотериторіальної одиниці, на території якої провадиться діяльність ліцензіата (надаються комунальні послуги), перевищує розмір, розрахований в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, якщо ліцензіат перебуває у сфері дії сторін таких угод, колективного договору ліцензіата, допускається планування витрат на оплату праці для включення до тарифів із забезпеченням рівня середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості адміністративнотериторіальної одиниці, на території якої провадиться діяльність ліцензіата, з урахуванням розміру фіксованої індексації витрат на оплату праці на планованийперіод. При цьому слід зазначити, що з метою забезпечення гідної оплати праці, збереження кваліфікованих працівників та зменшення плинності кадрів в житлово-комунальній галузі соціальними партнерами внесено Зміни і доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житловокомунальноїгалузіУкраїни»таЦентральнимкомітетомпрофспілкипрацівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговуваннянаселенняУкраїнина2017-2021роки. Зокрема, останніми Змінами і доповненнями до Галузевої угоди, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13, визначено Порядок встановлення і умови виплати щомісячної надбавки до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам основних професій за безперервний стаж роботи на підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення. Розмір щомісячної надбавки працівникам підприємств залежно від їх стажу роботи становить від 7% за стаж роботи понад 3 роки до 25% за стаж роботипонад25років. Детальні роз’яснення щодо застосування Галузевої угоди було надіслано МІНРЕГІОН Ì0001681102gÎ №7/10.1/7720-20 від 13.05.2020

7 Мінрегіоном на адресу обласних, Київської міської державної адміністрації та розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (www.minregion.gov.ua) за посиланням: Головна > Напрямки діяльності > Житлово-комунальне господарство > Економікататарифнаполітика > Департаментекономікисистем життєзабезпеченняроз´яснює.

Принагідно зазначаємо, що тарифи на комунальні послуги, які встановлюються уповноваженими органами після 01.05.2019, можуть застосовуватися до споживачів цих послуг виключно за умови переходу на нові договори про надання комунальних послуг, що укладатимуться за правилами Закону. До набрання чинності договорами про надання комунальних послуг, укладеними за правилами Закону, продовжують діяти «старі» договори на тих самих умовах (включаючи і тарифи на комунальні послуги, встановленні уповноваженимиорганамидо01.05.2019). З огляду на зазначене, просимо врахувати це при прийнятті уповноваженими органами рішень про встановлення тарифів на комунальні послуги.